• De nieuwe website IPA Nederland

  Deze site is onder constructie en betekent dat er hard gewerkt wordt aan het indelen en vullen van alle menu's en pagina's. Niet alles zal direct op de juiste plaats staan of werken en wij vragen daarvoor uw begrip. Medio maart 2021 hopen wij u weer voldoende en actuele informatie te kunnen leveren. 

  Ook de IPA mailadressen worden overgezet naar een nieuw systeem. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat mails die na 3 maart aan deze adressen verzonden zijn pas op een veel later tijdstip worden beantwoord. In dringende gevallen raden wij u aan telefonisch met de geadresseerde contact op te nemen. 

 • WAT IS IPA NEDERLAND

  Waar staat de IPA voor? De IPA is de grootste politievereniging ter wereld met in 2021 ruim 360.000 leden in 65 landen. 

  Alle politiemensen uit democratische rechtsorden kunnen lid worden. Godsdienst, politieke overtuiging, rang, ras, geslacht spelen hierbij geen rol.

  De IPA vormt een bron van waardevolle contacten over de gehele wereld. De vereniging is gebaseerd op idealisme en vrijwilligheid en biedt hulp in normale- en noodsituaties. De IPA staat voor internationale vriendschap zonder onderscheid. Organisatie Het hoogste orgaan binnen de IPA is het Internationale Hoofdbestuur, dat gekozen wordt door de nationale afgevaardigden en uit de leden van de secties. Nieuwe nationale secties worden toegelaten na goedkeuring van de secties tijdens het jaarcongres. In Nederland, een van de ruim 65 secties, berust de co√∂rdinatie bij het Landelijk Bestuur. Dit wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen door vertegenwoordigers van de 15 districten. 

  Activiteiten De meeste activiteiten van de IPA, ten behoeve van haar leden, worden verzorgd door de districtsbesturen. Aangezien de meeste leden binnen hun district wonen en/of werkzaam zijn, is het logisch dat het de districtsbesturen zijn die het dichtst bij de leden staan. In principe zijn de activiteiten van de IPA onbegrensd. In de praktijk is dit afhankelijk van zowel de districtsbesturen als de individuele leden. De Nederlandse sectie heeft ruim 5400 leden.