• IPARC

  Welkom op de webpagina van de International Police Association Radio Club.

  De International Police Association Radio Club, afgekort IPARC, is een hobbyclub binnen de IPA voor radiozendamateurs die lid zijn van de IPA.

  Een stukje historie:
  Het idee achter een radioclub binnen de IPA is ontstaan in 1975.
  Tijdens het IPA European Congres, in dat jaar in Londen gehouden, werd besloten dat alle nationale secties van de IPA een lijst zouden opstellen met daarin de namen van radiozendamateurs die tevens lid waren van de IPA.
  Door het binnen de IPA bekend maken van die lijsten wisten de radiozendamateurs binnen de IPA bij het maken van een radioverbinding wanneer ze te maken hadden met collega IPA leden.
  Binnen de IPA in Duitsland werd hierna in 1976 de IPARC, International Police Association Radio Club opgericht, in 1979 gevolgd door Nederland met de oprichting van de IPARC-PA, die ook bekend is als  IPARC Nederland.

  IPARC Nederland heden:
  IPARC Nederland bestaat nog steeds uit een enthousiaste groep radiozendamateurs die contacten leggen met hun collega radiozendamateurs, maar natuurlijk ook met hun IPARC collega’s uit eigen en andere landen.
  Met hun zendapparatuur maken de leden van de IPARC immers lokale maar ook wereldwijde radioverbindingen.
  De IPARC Nederland heeft ook een eigen club call: PI4IPA

  Naast deze club call zijn er in de loop van de jaren diverse roepletters gebruikt bij uiteenlopende evenementen die verband houden met de IPA, de IPARC of met het werk wat de IPARC leden doen of hebben gedaan.
  Kijk voor een aantal voorbeelden maar eens op https://www.qrz.com/db/PI4IPA

  Daarnaast proberen we als IPARC een aantal keer per jaar bij elkaar te komen, vooral om onze hobby uit te oefenen.
  Een mooi moment voor de leden om hun apparatuur en antennes eens te testen, en gezamenlijk gebruik te maken van de club call en met elkaar over van alles en nog wat van gedachten te wisselen.

  Ben je lid van de IPA en gelicenseerd zendamateur?
  Dan nodigen we je van harte uit om lid te worden van de IPARC Nederland.
  Kijk hiervoor op onze website:  www.ipa-rc.nl

 • Foto's viering 45 jarig bestaan op 29-06-2024