• Huishoudelijk Reglement IPA Nederland met bijlagen

    In het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland worden o.a. de procedures beschreven die verband houden met de uitvoering van hetgeen in de Statuten is bepaald. In tegenstelling tot de Statuten behoeft het Huishoudelijk Reglement geen goedkeuring van een notaris en volstaat de goedkeurig van de Algemene Ledenvergadering.

    De wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland  zijn op 28 oktober 2021 te Venlo goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

    Lees : Huishoudelijk Reglement IPA Nederland