• Huishoudelijk Reglement IPA Nederland met bijlagen

    In het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland worden o.a. de procedures beschreven die verband houden met de uitvoering van hetgeen in de Statuten is bepaald. In tegenstelling tot de Statuten behoeft het Huishoudelijk Reglement geen goedkeuring van een notaris en volstaat de goedkeurig van de Algemene Ledenvergadering.

    Het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland  is op 14 juni 2019 te Almere goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

    Op dit moment is het Landelijk Bestuur bezig met het voorbereiden van een aantal wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement die mede verband houden met de ingebruikname van het nieuwe programma voor de ledenadministratie.

    Lees :  Huishoudelijk Reglement IPA  NL