IPA Logo MENU
Inloggen

Zeeland-West-Brabant

Gouden jubileum Frits Terlouw

Op 1 september 2018 was het 50 jaar geleden dat ons lid Frits Terlouw op 19-jarige leeftijd lid werd van de IPA. Normaal gesproken wordt een “gouden” lid gehuldigd op de landelijke Algemene Leden Vergadering. Voor Frits hoefde dat niet zo nodig. Maar om nu de oorkonde, die bij een jubileum wordt uitgereikt, via de post op te sturen, zeker omdat het een gouden jubileum betrof, ging het bestuur toch wel wat te ver.

                     

Reden voor voorzitter Kees en bestuurslid Ard om op vrijdag 30 november richting Oudenbosch te gaan om Frits de bij het jubileum behorende versierselen uit te reiken. In een leuk, geanimeerd gesprek omschreef Frits zijn loopbaan. Van administratieve medewerker bij de gemeentepolitie Rotterdam naar de Koninklijke Marechaussee, om vervolgens zijn loopbaan te beëindigen bij het Ministerie van Justitie. In zijn toespraak gaf Kees aan, dat Frits geen actief IPA-lid was, in die zin, dat hij Frits nog nooit ontmoet had bij activiteiten e.d.. 

Frits gaf aan dat dat kwam doordat hij bij de Koninklijke Marechaussee nog al eens overgeplaatst werd, waardoor hij geen band kon smeden met de andere IPA-leden, hoe graag hij dat ook gewild had. Hij gaf wel aan dat hij, nu hij met pensioen is, de IPA-activiteiten in de gaten ging houden, zodat we hem en zijn vrouw Elly mogelijk nog eens kunnen begroeten. Kees en Ard kijken terug op een leuke middag met een gastvrije ontvangst door Frits en Elly.

IN MEMORIAM: PAUL PIETERS.

Ard Zwamborn, Peter van de Vooren en ondergetekende, waren op woensdag 13 september j.l. namens het IPA-district Zeeland-West-Brabant aanwezig bij de zeer druk bezochte uitvaartplechtigheid ter gelegenheid van het plotselinge overlijden van ons lid Paul Pieters.

Paul was als parkeercontroleur van de gemeente Goes en later als milieuambtenaar lid geworden van de IPA van het toenmalige district Zeeland.

Toen villa Welgelegen in Serooskerke in handen van de IPA kwam, was Paul een van de eerste leden van de werkgroep die gingen zorgdragen voor de renovatie en opbouw van het IPA-huis Welgelegen. Zijn bouwtechnische kennis en vaardigheden kwamen daarbij zeer goed van pas.

De laatste keer dat ik Paul sprak was tijdens de kennismakingsavond ter gelegenheid van de fietstocht op de Brabantse Wal.

Vol vuur vertelde hij over zijn andere hobby: “de atletiek”. Hij vertelde, jurylid, wedstrijdleider en organisator voor de KNAU te zijn.

Tijdens de toespraak van de voorzitter van atletiekvereniging AV’56 Goes bleek, dat Paul meer dan de genoemde functies uitoefende. Al 49 jaar was Paul de drijvende kracht achter deze vereniging. Het was dan ook een mooi gebaar, toen de voorzitter bekend maakte dat er met ingang van volgend jaar een atletiekwedstrijd zal worden gehouden, die de Paul Pieters Memorial zal gaan heten. 

Wij zullen aan Paul terug denken als een trouw IPA-lid, die veel heeft betekend voor het toenmalige district Zeeland. God hebbe zijn ziel!!

Kees Adamczak

Geschiedenis

Baronie van Breda:

Het eerdere district De Baronie van Breda kwam op 8 maart 1977 voort uit het district West-Brabant welke na veertig jaar te hebben bestaan per 1 juni 2008 ophield te bestaan. Een groot deel haar leden sloot zich toen aan bij de nabuurdistricten De Baronie van Breda en Zeeland. Per 1 januari 2016 hield ook het IPA-district Midden-Brabant op te bestaan. Veel leden uit dat district sloten zich toen eveneens aan bij het district De Baronie van Breda.

Zeeland:

Het voormalige district IPA-Zeeland werd opgericht op 16 oktober 1979. Voor die tijd maakte het gebied Zeeuws Vlaanderen deel uit van het voormalige IPA-district West-Brabant. Door de handen ineen te slaan kwam in 1979 het IPA-district Zeeland van de grond. Vanaf 1988 genoot het district bij IPA-Nederland, de Europese IPA-secties en ver daarbuiten grote bekendheid vanwege haar exploitatie van het IPA-vakantiehuis ‘Huize Welgelegen’ in Serooskerke. In 2011 werd dit fraaie kasteelachtige pand verkocht en daarmee kreeg IPA-Nederland substantieel een flinke financiële injectie.

En nu:

Omdat samenvoeging met het district De Baronie van Breda een betere keuze was dan opheffing werd in goed overleg besloten om te fuseren in het nieuw te vormen district  Zeeland -West-Brabant.   

Menu

Landelijke homepage

Lid worden

Bent u nog geen lid van IPA? U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

IPA lidmaatschap