• Zoals inmiddels bekend is worden de World Police and Fire Games ( WPFG) gehouden in Nederland met als start Rotterdam. Het evenement wordt gehouden van 18 t/m 31 juli 2022. Voor nadere informatie over de spelen verwijs ik naar hun website www.wpfgrotterdam2022.com

  Wij zijn als IPA betrokken bij deze spelen, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Waarschijnlijk komen er leden van het internationaal IPA bestuur naar Nederland.

  In verband hiermee zijn wij van plan om tijdens de start in Ahoy in Rotterdam een IPA stand te bemensen op vanaf 18 juli 2022.

  Wij vinden het belangrijk om ons op dit internationale evenement te presenteren en ook de kans op te pakken om via onze stand nieuwe leden te werven.

  VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD

  Om de stand voor vier dagen te kunnen bemensen hebben we vrijwilligers nodig. Wij doe daarom via de districten en onze website een oproep om vrijwilligers te werven die enthousiast zijn om deze taak op te pakken. De bemensing wordt verdeeld over de vier dagen en daarvoor wordt een schema gemaakt.

  Bij deze dus een oproep aan alle IPA leden om als vrijwilliger één of meerdere dagen de IPA stand te bemensen en in contact te komen met collega’s uit de gehele wereld. Ook een unieke kans om internationale contacten te leggen en in gesprek te gaan met collega’s !

  Om de planning te kunnen organiseren verzoeken wij uw aanmelding
  vóór 1 april a.s. te sturen naar secretary@ipa-nederland.nl onder opgave van de dagen dat u beschikbaar bent.

  Bij voorbaat dank voor de medewerking!

  Met vriendelijke groet/ Kind regards,

  Kees Jongh

  Secretaris Landelijk Bestuur/ Secretary-General

  International Police Association The Netherlands