• Erelid/voorzitter
  • Tijdens de ALV van vrijdag 26 mei j.l. werd Ton Rutting, vanwege zijn grote verdienste voor de IPA op zowel nationaal als internationaal niveau, benoemd tot ere-voorzitter en ere-lid van de IPA. Wij willen Ton nogmaals van harte feliciteren!