• 🇳🇱 IPA leden Cas en Elwin vertegenwoordigden deze week IPA Nederland op het Sommerfest in Absam (Tirol / Oostenrijk). Onder een stralende zon samen ervaringen uitwisselen, heerlijk eten en drinken en vriendschappen creëren.

    Lijkt dit jou ook wel iets? Wordt dan lid van IPA Nederland! Kijk snel op onze website hoe je lid kunt worden.

    🇬🇧 IPA members Cas and Elwin represented IPA Netherlands this week at the Sommerfest in Absam (Tirol / Austria). Under a sunny sky, experiences were exchanged, they enjoyed delicious food and drinks and new friendships were created.

    Does this sound like something to you too? Then become a member of IPA Netherlands! Take a quick look at our website to find out how you can become a member.

    📸 IPA Austria

    ^LH