• Samenwerking IPA Duitsland

    Om te overleggen over de samenwerking en mogelijke uitwisselingen van collega’s, hebben voorzitter Willem Schewe en secretaris Kees Jongh op zaterdagavond 9 april 2022 een bezoek gebracht aan het vernieuwde Landelijk Bestuur van IPA Duitsland. Dit deden zij op de historische locatie van Schloss Gimborn in Duitsland.

    Het Landelijk Bestuur van Duitsland was daar al eerder op de dag bij elkaar gekomen, zodat de afspraak makkelijk te combineren viel.

    Er is gesproken over de samenwerking tussen de twee IPA besturen en de uitwisselingen van leden over en weer. Elkaar bezoeken, leren van elkaars werk en vrienden maken dat zijn de grondwaarden van de IPA.

    Op het gebied van de samenwerking hebben we gesproken over het aan elkaar verbinden van districten in Duitsland en districten in Nederland. Dat wordt nader uitgewerkt.

    Wij kunnen terugkijken op een vruchtbaar en plezierig overleg waarin de basis is gelegd voor een intensieve samenwerking tussen de twee IPA landen.