IPA Logo MENU
Inloggen

Privacy Statement IPA Nederland

Als lid van IPA Nederland verstrek je jouw persoonsgegevens aan onze vereniging. Deze gegevens worden door ons bewaard en op verschillende manieren ten behoeve van de vereniging gebruikt, maar ook voor sociale aangelegenheden. Wij zijn altijd zorgvuldig omgegaan met jullie persoonsgegevens en hebben deze binnen de vereniging alleen  gebruikt waar dat nodig was. Vanaf 25 mei 2018 zijn we echter verplicht toestemming te vragen om de verstrekte gegevens te mogen verwerken, waarbij aangegeven moet worden waarvoor de gegevens gebruikt worden en hoe lang de gegevens bewaard worden. 

Jouw gegevens kunnen door ons worden gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie en voor organisatorische doeleinden, bijvoorbeeld:

1.   Je naam, contactgegevens (NAWTE), geboortedatum en geslacht worden opgeslagen in MijnIPA, zodat wij weten welke personen er lid zijn en op welke wijze dit lid bereikbaar is.

2.   Je naam en contactgegevens worden gebruikt om je te informeren over de IPA en je uit te nodigen voor vergaderingen, informatiebijeenkomsten en activiteiten van IPA Nederland en haar districten. Tevens voor het toezenden van het tijdschrift van IPA Nederland en de district bladen.

3.   Je naam en telefoonnummer kan worden opgenomen in draaiboeken, telefoonlijsten en andere documenten die nodig zijn voor de organisatie (intern & extern, denk aan het International travel formulier).

4.   Voor bepaalde doeleinden zijn foto’s en ander beeldmateriaal noodzakelijk voor publicatie op de IPA site op internet, het tijdschrift van IPA Nederland, de district bladen en de sociale media.

5.   Voor verwerking van de lidmaatschapsgelden en de declaraties worden naast de persoonsgegevens ook je bankgegevens verwerkt en opgeslagen in MijnIPA. 

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor sociale en/of persoonlijke doeleinden, bijvoorbeeld:

6.   Het bijhouden van het aantal jaren dat je lid bent van de IPA zodat we jubilea kunnen vieren.

7.   Het sturen van verjaardagskaarten en andere persoonlijke attenties gedurende het jaar.

8.   Het sturen van uitnodigen voor AVL’s, districtsvergaderingen, andere bijeenkomsten of uitstapjes.

9.   Verhalen of vermeldingen in de diverse IPA tijdschriften, het verenigingsblad van IPA Nederland en de internet site van IPA Nederland en/of IPA Internationaal.

10. Het bestellen van goederen uit onze webshop.

11. Beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de diverse activiteiten en later gedeeld wordt met IPA Leden of gebruikt wordt voor communicatiedoeleinden binnen de International Police Association.

Aangezien we bij de aanvraag van je lidmaatschap niet expliciet aan je gevraagd hebben om je persoonsgegevens te mogen verwerken, doen we dat alsnog met dit (e-mail)bericht. Om je gegevens te mogen gebruiken is het noodzakelijk dat je persoonlijk reageert in MijnIPA zodat jij je reactie kunt vastleggen door middel van het plaatsen van een vinkje bij de algemene vraag die onder aan het blad met al je gegevens staat:

"Accoord met het gebruik van mijn gegevens zoals omschreven in het IPA Nederland Privacy Statement"

 

Tijdens het inloggen in MIJNIPA krijg je al de eerste mededeling:

“Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten te kunnen uitvoeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem MijnIPA. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat beschreven in onze Statuten en huishoudelijk reglement.”

Inloggen in MIJNIPA doe je met je lidnummer, niet vooraf gegaan door de L/ of B/, met aansluitend de districtscode dus ######/districtscode ( bv. ONL voor Oost-Nederland)

Het wachtwoord kun je zelf instellen. Volg de procedure op het inlogscherm.

 

Data lekken

Het melden van datalekken bij de toezichthouder.

In de nieuwe wetgeving is het verplicht om datalekken te melden. Zijn er ondanks alle zorgvuldigheid toch persoonsgegevens op straat terecht gekomen? Dan moet dat gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Omdat in de basis gegevens worden geregistreerd in MIJNIPA, is IPA Nederland de contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er sprake van een datalek in een district? Dan dien je dit te melden bij IPA Nederland.

 

Bij IPA Nederland is deze functie neergelegd bij de privacy officer
Arno Jansen (vrz. Arnhem), per adres, Wilde Wingerdlaan 259, 2803 WB Gouda, telefoonnummer 06-23929399, email privacy@ipa-nederland.nl .

Na melding van een datalek heeft IPA Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. Samen met de betrokken organisatieonderdelen worden de vervolgstappen besproken.

Alles over privacy en I.P.A.

Het Privacy Statement en privacy beleid van IPA Nederland en andere praktische informatie rondom dit onderwerp vind je terug op www.IPA-Nederland.nl/privacy. De informatie over dit onderwerp wordt aangevuld op basis van vragen die we van leden - districten krijgen. Zijn er zaken onduidelijk? Mail ons dan op privacy@ipa-nederland.nl .

Het aanmeldingsformulier en het Privacy Statement van IPA-Nederland zal steeds worden aangepast overeenkomstig de nieuwe wetgeving en de jurisprudentie daar op.

Het bestuur van IPA Nederland 

Informatie met betrekking tot cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Wij zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie; dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken. Denk aan het invullen van formulieren.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen daarvan

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwerkings- overeenkomst met derden

IPA Nederland is conform de nieuwe wetgeving verplicht met derden, zoals uitgeverijen, de fabrikant van de lidmaatschapspassen en softwarebedrijven, verplicht een zogenaamde verwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Een verwerkingsovereenkomst kun je gebruiken wanneer je een dienstverlener een opdracht geeft waarbij persoonsgegevens worden gebruikt, zoals een drukker die een magazine aan leden verzendt, een softwarebedrijf dat e-mails verstuurt of een bedrijf dat onderzoek verricht op basis van gegevens. De dienstverlener wordt vanuit de  privacywetgeving gezien als verwerker en jij/jouw organisatie als verantwoordelijke. De verantwoordelijke is verplicht afspraken hierover vast te leggen. Voor meer informatie zie het voorbeeld van een dergelijk overeenkomst.

 

 

Lid worden

Bent u nog geen lid van IPA? U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

IPA lidmaatschap