• Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat één van onze langst trouwe leden, de heer Jan S. Hornstra uit Hoofddorp op 30 december 2021 in de leeftijd van 90 jaar is overleden.

    De heer Hornstra werd als lid ingeschreven op 1 februari 1957 en was lid van het district Amsterdam-Noord-Holland. Hij is onze vereniging ruim 64 jaar trouw gebleven. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verlies.

    Landelijk Bestuur IPA Nederland