IPA Logo MENU
Inloggen

Statuten en Huishoudelijk Regelement

Hier treft u de nieuwste statuten van IPA-Nederland. Laatst gewijzigd d.d. 23 april 2018. 

Een nieuw Huishoudelijk Reglement dat aansluit bij de Statuten is op dit moment onder constructie.
Dit wordt op de komende ALV van 14 juni 2019 vastgesteld.