• IPA Nijmegen e.o. ( en omgeving) is het oudste IPA district van Nederland en telt 165 leden.

  Het initiatief dat in de herfst van 1958 werd genomen door een aantal politiemensen heeft wel degelijk zijn waarde bewezen. Per 17 februari 1959 was de oprichting van ons district een feit. 

  In de herfst van het jaar 1958 kwamen op een zondag middag in Hotel Hamer in Berg en Dal een zevental politiemensen bijeen voor een informeel gesprek omtrent de mogelijke oprichting van een afdeling binnen de Nederlandse sectie van de International Police Association. Het waren Toon Bloemen en Theo Leenders die het voortouw namen. Bij deze groep was ook Lothar Simons, die bij de Wasserschutzpolizei in Emmerich werkte. In die jaren waren de Duitse collega’s niet zo actief als wij. Lothar is na de oprichting van IPA district Nijmegen e.o. zelfs nog enige jaren lid van ons district geweest.

  De voorgesprekken leidden ertoe dat op 17 februari 1959, als eerste in Nederland, de afdeling Nijmegen werd opgericht. Plaats van handelen was het toenmalige hotel Esplanade, in Nijmegen. 

  Ons district is een uitgestrekt district, grenzend aan Duitsland, Limburg, Brabant en Utrecht.

  Voor meer informatie: 

  Lees verder