IPA Logo MENU
Inloggen

Limburg-Zuid

Bezoek delegatie LB

Beste IPA-vrienden,

Een delegatie van het landelijke bestuur, reist door het land om middels zogenaamde cluster vergaderingen, de districtelijke besturen op de hoogte te brengen van wat men de afgelopen 7 maanden zoal heeft gedaan. Op vrijdag 31 juli 2020 kwam de landelijke voorzitter Willem Schewe, de secretaris Kees Jongh en de penningmeester Ger van Dijk, naar het Venlose. We hebben bij onze Jan en Ada Dommerholt thuis op het terras gezeten, samen met een afvaardiging van de IPA motorclub en Ipa Limburg Zuid.

Willem vertelde ons dat men als landelijk bestuur van de IPA niet had stil gezeten de afgelopen tijd. Vooral middels communicatie apparatuur had men op afstand toch vaker kunnen vergaderen met elkaar. Men is als redelijk nieuw bestuur vooral orde op zaken aan het stellen met de financiën, daar in de laatste aantal jaren, voordat dit bestuur is aangetreden, flinke rode cijfers werden geschreven. Men is voornemens een aantal flinke bezuinigingen te gaan toepassen om niet over een aantal jaren niets meer in kas te hebben. Een voorbeeld hiervan is de huisvesting van het IPA kantoor te Gouda die jaarlijks het nodige kost en waar men dan ook graag vanaf wil. Naar een andere locatie wordt gezocht. Verder vertelde Willem, dat het landelijke bestuur zich in grote mate zal gaan richten op het werven van nieuwe leden en dan voornamelijk ook jonge collega’s. Men zal verder onderzoek gaan doen hoe dit het beste kan worden aangepakt en hier ook het benodigde budget voor vrij maken. 

Willem, Kees en Ger wisten ons op een open wijze op de hoogte te brengen van hun plannen en ideeën. We hadden allemaal hier een goed gevoel bij en waren blij te horen hoe men een en ander wilde gaan aanpakken. Ook de algemene ledenvergadering kwam nog even ter sprake, die dit maal in Venlo zal worden gehouden. Deze was al uitgesteld in verband het corona virus en zal zeer waarschijnlijk wederom worden uitgesteld en mogelijk pas in maart 2021 gaan plaats vinden. Zo gauw wij hier meer over weten zullen we dit in ons IPA blad en op onze site meedelen.

Het was fijn op deze wijze toch weer even op de hoogte te zijn gebracht door het landelijke bestuur, die daarvoor toch heel wat kilometertjes hadden moeten rijden. Gelukkig werden wij allen door onze gastvrouw “ADA” heel goed verzorgd. Onze dank hiervoor!!!

Met een hartelijke IPA groet,

Erik Schuthof

 

IPA Vlag bij Huize Eijkhold

Huize Eijkhold in Heerlen-Welten is geen IPA huis maar een Bed en breakfast. Deze accommodatie wordt ook op de internationale agenda aangegeven. Zij behoort bij een nieuwe groep IPA gebouwen, onder de noemer van Other IPA Accomodations. District Limburg-Zuid heeft er drie. 

 

Menu

Landelijke homepage

Lid worden

Bent u nog geen lid van IPA? U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

IPA lidmaatschap