IPA Logo MENU
Inloggen

Limburg-Noord

Covid - 19 pandemie

In verband met de maatregelen die door het kabinet zijn genomen in het kader van de Civic -19 pandemie heeft zowel het landelijk bestuur als ons districtsbestuur er voor gekozen om tot nader order GEEN activiteiten te organiseren. Hiermee houden wij ons aan de richtlijnen van het RVIM.

 

Dit houdt in dat het kerstkienen en de nieuwjaarsreceptie niet door gaan.

 

Bezoek delegatie LB

Beste IPA-vrienden,

Een delegatie van het landelijke bestuur, reist door het land om middels zogenaamde cluster vergaderingen, de districtelijke besturen op de hoogte te brengen van wat men de afgelopen 7 maanden zoal heeft gedaan. Op vrijdag 31 juli 2020 kwam de landelijke voorzitter Willem Schewe, de secretaris Kees Jongh en de penningmeester Ger van Dijk, naar het Venlose. We hebben bij onze Jan en Ada Dommerholt thuis op het terras gezeten, samen met een afvaardiging van de IPA motorclub en Ipa Limburg Zuid.

Willem vertelde ons dat men als landelijk bestuur van de IPA niet had stil gezeten de afgelopen tijd. Vooral middels communicatie apparatuur had men op afstand toch vaker kunnen vergaderen met elkaar. Men is als redelijk nieuw bestuur vooral orde op zaken aan het stellen met de financiën, daar in de laatste aantal jaren, voordat dit bestuur is aangetreden, flinke rode cijfers werden geschreven. Men is voornemens een aantal flinke bezuinigingen te gaan toepassen om niet over een aantal jaren niets meer in kas te hebben. Een voorbeeld hiervan is de huisvesting van het IPA kantoor te Gouda die jaarlijks het nodige kost en waar men dan ook graag vanaf wil. Naar een andere locatie wordt gezocht. Verder vertelde Willem, dat het landelijke bestuur zich in grote mate zal gaan richten op het werven van nieuwe leden en dan voornamelijk ook jonge collega’s. Men zal verder onderzoek gaan doen hoe dit het beste kan worden aangepakt en hier ook het benodigde budget voor vrij maken. 

Willem, Kees en Ger wisten ons op een open wijze op de hoogte te brengen van hun plannen en ideeën. We hadden allemaal hier een goed gevoel bij en waren blij te horen hoe men een en ander wilde gaan aanpakken. Ook de algemene ledenvergadering kwam nog even ter sprake, die dit maal in Venlo zal worden gehouden. Deze was al uitgesteld in verband het corona virus en zal zeer waarschijnlijk wederom worden uitgesteld en mogelijk pas in maart 2021 gaan plaats vinden. Zo gauw wij hier meer over weten zullen we dit in ons IPA blad en op onze site meedelen.

Het was fijn op deze wijze toch weer even op de hoogte te zijn gebracht door het landelijke bestuur, die daarvoor toch heel wat kilometertjes hadden moeten rijden. Gelukkig werden wij allen door onze gastvrouw “ADA” heel goed verzorgd. Onze dank hiervoor!!!

Met een hartelijke IPA groet,

Erik Schuthof

 

Uitstel DLV

In navolging van het advies van minister Bruins( medische zorg) heeft het bestuur van IPA Limburg Noord besloten om de geplande DLV die op woensdag 25 maart gehouden zou worden te annuleren en te verschuiven naar een later te bepalen datum in 2020.

Hoewel het getalscriterium niet op ons van toepassing is zijn wij van mening dat we, gezien de geringe maatschappelijke noodzaak van de DLV en de leeftijd van onze leden, op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van het risico voor onze leden en hun naasten.

Namens het bestuur van IPA Limburg Noord

Jan Dommerholt

Secretaris.

 

Rectificatie

In het bulletin van februari 2020 staan op pagina 18 de coins in een verkeerde kleur afgebeeld ( goudkleurig) de juiste kleur van de coins zien jullie op onderstaande foto.


 

Sorry voor de overlast.

Jan Dommerholt

 

Terugblik 40 jarig jubileum Limburg-Noord

Een zeer gezellige avond, op naar de 50 jaar!

Zaterdag 21 november vierden we met ca 100 mensen ons 40-jarig jubileum. Als bestuur kijken we terug op een zeer gezellige en geslaagde avond met IPA-leden en vertegenwoordigers uit Duitsland, Limburg-Zuid, Engeland, landelijk bestuur en de voormalige regio Limburg-Noord.We waren welkom bij cafe Aan de Pomp in Velden waar bij binnenkomst de koffie en thee met vlaai en bonbons klaar stonden. Rond 20.00 uur trapte Peter Lalieu de avond af. Hij heette iedereen van harte welkom en een speciaal woord van welkom aan Gerard en Suzanne Vlek ,  Vera Gommans en de penningmeester van IPA-Nederland, sponsoren van deze avond. Verder uiteraard speciaal welkom aan de diverse IPA-vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland. En aan Hub Dehing die ons vereerde met een bezoek namens de voormalig regio politie Limburg-Noord. Peter sprak de hoopt uit dat er over 10 jaar nog steeds een gezonde vereniging bestaat.Hub Dehing feliciteert onze vereniging en haalt herinneringen op aan de tijd dat hij samen met Peter in Horst begon. Reinhard Trinkwitz sprak een paar mooie woorden vanuit IPA Aachen. Jaap Taal vanuit het landelijk bestuur wenste ons veel plezier en Frans Mouchart richtte vanuit IPA Limburg-Zuid een woordje tot ons. Dat deed hij met een gedicht in het dialect. Na de korte speeches was het de hoogste tijd voor de act van de avond. Michiel Malschaert nam ons een uur lang mee in zijn spetterende optreden in de hoedanigheid van diverse artiesten. De stemming zat er goed in, mensen dansten, zongen, schunkelden en klapten volop mee. Met een gevarieerd aanbod van hapjes en drankjes werd er daarna gezellig nagepraat en dit maakte de avond compleet. We kunnen zeker terugkijken op een zeer geslaagde avond waarbij een woord van dank voor Erik Schuthof voor de organisatie zeker op zijn plaats is.

Voor de fotoalbum van deze avond klik HIER

Diana van Lieshout

 

 

 

Menu

Landelijke homepage

Lid worden

Bent u nog geen lid van IPA? U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

IPA lidmaatschap