IPA Logo MENU
Inloggen

Lid worden van IPA Nederland

De IPA is de grootste politievereniging ter wereld met ruim 420.000 leden in 66 landen. 

Alle politiemensen uit democratische rechtsorden kunnen lid worden. Godsdienst, politieke overtuiging, rang, ras, geslacht spelen hierbij geen rol.

De IPA vormt een bron van waardevolle contacten over de gehele wereld. De vereniging is gebaseerd op idealisme en vrijwilligheid en biedt hulp in normale- en noodsituaties. De IPA staat voor internationale vriendschap zonder onderscheid.

Aanmeldformulier

U kunt het aanmeldformulier hier downloaden.

 

  • Het formulier dient u in te vullen en te ondertekenen.
  • Op het aanmeldingsformulier kunt u bij de vraag "in welk district wilt u worden ingeschreven" uit een menuutje kiezen uit 18 districten.
  • Een kopie van het aanstellingsbesluit en dienstlegitimatiebewijs bijvoegen, (voor BOA’s tevens de akte van opsporingsbevoegdheid).
  • Daarna kunt u het sturen naar IPA Nederland t.a.v. de algemene ledenadministratie, Wilde Wingerdlaan 259, 2803 WB Gouda
  • Voor nieuwe leden die in 2020 lid worden is dat jaar de contributie gratis.
  • De contributie voor leden over 2020 bedraagt € 30,00 p/jr .

 

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden Na downloaden eerst bewerken inschakelen.

 

Contact

IPA Nederland
Wilde Wingerdlaan 259
2803 WB Gouda

Mail: info@ipa-nederland.nl

 

Lid worden

Bent u nog geen lid van IPA? U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

IPA lidmaatschap