• De Algemene Ledenvergadering ( ALV) van de IPA werd dit jaar, na een tijd te zijn uitgesteld in verband met de Coronaregels, gehouden in het Van der Valk hotel in Venlo.

  De leden aan de vergadering werden welkom geheten door de voorzitter van het district Limburg Noord Erik Schuthof. Erik had ook een partnerprogramma geregeld en gaf daar een uitleg over.

  Vervolgens werd iedereen welkom geheten door de dagvoorzitter Willem Schewe, algemeen voorzitter van IPA Nederland.

  Als eerste werden de ereleden benoemd. Dit zijn leden die zich op buitengewone en bijzondere wijze hebben ingezet voor de IPA en zijn voorgedragen door hun bestuur.

  Benoemd werden de leden Leen Kip, Evert van Luik en John Korsel. Voor John, jarenlang lid van het Landelijk Bestuur als webmaster en afwisselend penningmeester, was dit een verrassing. Zij kregen van de voorzitter een oorkonde uitgereikt en uiteraard een boeket bloemen.

  Daarna werden de jubilarissen gehuldigd die ervoor hadden gekozen dit te laten plaatsvinden op de ALV. Voor hun 50 jarig IPA lidmaatschap werden gehuldigd de leden Cor Koning en Ben Oldenburg van het district Het Groene Hart, Ben Kooiman van het district Gooi- en Vechtstreek en erelid Theo Vrösch.

  Op het gebied van ledenwerving wordt veel geïnvesteerd in werving op de politieacademies.  Het wervingsteam besteedt hier veel aandacht aan en er zijn dit jaar 150 leden bij gekomen. Coördinator ledenwerving Bert Pel deed een oproep om jonge leden aan te melden voor de wervingsactiviteiten.  

  De vergadering werd afgerond met de stemmingen over amendementen op het privacy- en huishoudelijk reglement.

  Kortom, een goede constructieve vergadering met een prima inbreng van de leden.

  Kees Jongh, Landelijk secretaris.