• Karten in Swalmen

    Vrijdag 26 mei wordt er weer gekart bij Euro indoorkarting. Het adres is: Bosstraat 99. Het beloofd weer een spannende race te worden.

    We starten om 18.00 uur met de jeugd van 7 t/m 14 jaar, hierna komen de ‘ouderen’ aan de beurt. Graag om 17.30 uur aanwezig, zodat we op tijd kunnen beginnen.

    De eigen bijdrage bedraagt voor de jeugd van 7 t/m 14 en een MINIMALE lengte van 130 cm € 10 p.p. De ouderen betalen €20 p.p.

    Hiervoor worden 2 heats gereden en krijgen jullie 2 consumpties en een snack.

    Graag gepast betalen bij Jan op de avond zelf. Opgave voor 10 mei a.s. bij Jan of Erik.