• Beste leden, 

  wij hebben een  mooie activiteit voor u gevonden om met elkaar tijdens de voornoemde spelen samen te zijn.

  Op zaterdag 1 juni 2024 zijn wij voornemens een bezoek te brengen aan de indoor Jeu de Boules en Curling baan te Eindhoven. 

  Het programma ziet er als volgt uit: 

  Van  14.00 uur tot 16.00 uur wordt er in groepen jeu de Boules en Curling gespeeld. De groep zal verdeeld worden waarbij de een met curling start en de ander met Jeu de Boules.

  De kosten voor deze activiteit bedragen € 15 per persoon.  Er wordt gezorgd voor een borrelhapje.  Drankjes zijn voor rekening man/ vrouw.

  Naderhand is er altijd tijd en ruimte om op eigen initiatief gezamenlijk te eten voor degene die dat wensen.

  Er kunnen zich maximaal 40 personen voor deze activiteit aanmelden. Bij minder dan 30 aanmeldingen zal de activiteit geen doorgang vinden.

  U kunt zich aanmelden door € 15 per persoon over te maken op rekening nummer: NL04RABO 0173.6006.89 tnv Ipa Nederland. O.V.V: Jeu de Boules.    

  LET OP!!! OPGEVEN VOOR 1 mei 2024.