IPA Logo MENU
Inloggen

IPA Radioamateurs

Radiozendamateurs

Het legale zendamateurisme in Nederland bestaat sinds 1929. Het is duidelijk dat sinds die tijd onder andere de techniek, de mogelijkheden en de wettelijke voorschriften ingrijpend zijn veranderd. Het Museum voor Radiozendamateurisme (Museum Jan Corver in Budel) besteedt uitgebreid aandacht aan al die aspecten. In Nederland zijn er momenteel ongeveer 13.000 zendamateurs. Een dertigtal ervan is aangemeld bij de IPARC-PA.

In het Telecommunicatieverdrag van de International Telecommunication Union (ITU) is internationaal bepaald dat radiozendamateurs over technische kennis moeten beschikken. Tevens is het noodzakelijk dat zij de belangrijkste regels kennen die bij nationaal en internationaal radioverkeer gebruikelijk zijn. Technische kennis is noodzakelijk omdat de radiozendamateur zelf zijn/haar zendapparatuur mag ontwerpen, bouwen en aanpassen. Het kennen van de gebruiksregels is belangrijk omdat in de amateurfrequentiebanden experimenteel radio-onderzoek plaatsvindt en er radioverbindingen worden gelegd door andere gebruikers van deze banden.

De kennis wordt getoetst door middel van een officieel examen. Wie een examen met goed gevolg afgelegd heeft kan zich daarmee aanmelden bij het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken voor opname van zijn of haar gegevens in het frequentiegebruikersregister.

Bij een registratie hoort een officiële roepnaam. Daarvoor kun je bij het Agentschap Telecom – met enige algemene beperkingen – zelf de suffix (cijfer en achterste letters) voor je roepnaam kiezen, voor zover die nog niet aan een ander is toegewezen. Zo’n roepnaam is bijvoorbeeld PI4IPA (Papa India Vier India Papa Alfa, aldus het internationaal spellingsalfabet). Daarmee heeft de IPARC Nederland een eigen ‘clubcall’ die regelmatig op verschillende amateurfrequenties in de lucht is. De bijzondere roepnaam PA6IPA is laatst in 1988 gebruikt tijdens het 12e IPA Wereldcongres te Rotterdam. Vanaf Politiedag 2009 zijn gedurende 28 dagen de bijzondere roepletters PA30IPA ‘on air’ geweest.

In 2013 is gedurende 3 periodes van 28 dagen de call PA60IPA geactiveerd. In 2014 was gedurende  zes periodes van 28 dagen PG200KMAR te horen en te werken. In 2018 zal gedurende drie periodes van 28 dagen de call PC6IPA worden gebruikt vanwege het IPA Wereldcongres te Rotterdam

TELECOM

EXAMEN

MUSEUM