IPA Logo MENU
Inloggen

IPA Radioamateurs

IPARC Velddag te Apeldoorn

Op zaterdag 9 juni 2018 werd een velddag gehouden op Kamp Nieuw-Milligen. Logistiek tip top verzorgd door Marcel. Een vijftal leden heeft actief deelgenomen met de nodige radio en computerapparatuur. Een aantal collega’s kwamen op het antennepark met radioactiviteiten af. Met een redelijk aantal radioverbindingen is het is een erg gezellige dag geworden. De weersomstandigheden speelden daarin een belangrijke rol. Bijzonder was wel de opening en de zogenoemde tien meter band met als gevolg contacten tot ver in zuid en oost europa.

IPARC Velddag te Midden-Limburg

Op zaterdag 24 september 2016 werd een velddag gehouden op radioamateurcamping Knienseerd te Kelpen-Oler in Midden-Limburg. Logistiek tip top verzorgd door Will. Een viertal leden heeft actief deelgenomen met de nodige radio en computerapparatuur.

Een enkel lid kwam in gezelschap van een andere radioliefhebber gewoon op de koffie. Ook de visite door Mariëlle namens het landelijk bestuur van IPA Nederland werd erg op prijs gesteld. Ondanks het geringe aantal (nog net geen 20) radioverbindingen is het is een erg gezellige dag geworden.

De weersomstandigheden speelden daarin een belangrijke rol. Bijzonder was wel het contact met YO3IPA, het clubstation van IPA Roemenië.

Klik voor meer foto's HIER

Malieveld, 24 juni 2017 de Nederlandse Veteranendag

Op donderdag 22 juni hebben we met 2 man de eerste aanzet gedaan naar wat we hopen een jaarlijks terugkerend evenement mag zijn. Helaas had de organisatie geen al te goed beeld wat masten inhouden en zeker niet dat er ook tuidraden gebruikt moeten worden om het geheel stabiel te houden. Na het opzetten van de X-30 antenne voor 2 meter hebben we de mastdelen voor de HF antenne(s) in elkaar gezet en die zo goed en kwaad als het ging vastgezet zonder dat bezoekers er last van zouden hebben. Tuidraden aan de achterzijde? Nee meneer daar komen auto's te staan van mensen die slecht ter been zijn. Vindingrijk als we zijn hebben we het opgelost. Tijdens het testen van de apparatuur kwam het nodige gekraak uit de luidsprekers van de HF-set, er was onweer op komst. Binnen korte tijd donkere wolken en de eerste ontladingen. De tuidraden en de ondertussen in de mast gehesen G5RV junior en verkorte dipool voor o.a. 80m bleken eveneens geschikt voor een extra functie namelijk die van tuidraad.

Lees verder >>>>>