IPA Logo MENU
Inloggen

IPA Radioamateurs

De hobby

Daarvoor zijn de meeste IPARC-leden ook actief lid van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON) of van de Vereniging van Radio Zend Amateurs (VRZA). De afdelingen van de verenigingen organiseren meestal eenmaal per maand een bijeenkomst voor hun leden. Daar verzorgen collega-amateurs uiteenzettingen over een veelheid van onderwerpen welke voor radioamateurs interessant kunnen zijn. Ook zijn er af en toe demonstraties/exposities van zelfgebouwde apparatuur. Soms worden vossenjachten - het opsporen van verborgen zenders door middel van een peilontvanger - met zelfbouwapparatuur georganiseerd of velddagen om apparatuur buiten te beproeven. Op alle afdelingsavonden kunnen leden de QSL-kaarten afgeven en ophalen voor/van zend- en luisteramateurs uit binnen- en buitenland. Altijd bieden afdelingsbijeenkomsten de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Eén van de kenmerken van radioamateurs is dat zij elkaar met raad en daad helpen. En niet alleen elkaar, maar ook anderen zoals tijdens scoutingactiviteiten en noodsituaties waarin alles draait om communiceren, contact leggen en techniek.

Servo Per Amikeco. Dienen door vriendschap!

Het gebied waarbinnen radiozend- en luisteramateurs contact maken of beluisteren is niet beperkt tot de eigen regio, maar met gemak heel Nederland. Het strekt zich zelfs uit over de hele aardbol. Deze hobby brengt je in contact met veel buitenlandse zendamateurs. Vaak groeien die contacten zelfs uit tot vriendschappen.

Veel radiozendamateurs bouwen zelf apparatuur. Het geeft veel voldoening als slimme eigen ideeën in de praktijk blijken te werken. Maar je kunt ook kant en klare apparatuur kopen. Je experimenteert met nieuwe methodes om gegevens over te brengen of door te proberen met zo min mogelijk zendvermogen zo ver mogelijk te komen. Ook is het vaak interessant om verbindingen te maken met landen waar maar weinig zendamateurs wonen. Er zijn zeer veel mogelijkheden om met radio te experimenteren. Zoals met morse, spraak, amateurtelevisie en vele soorten van digitale communicatie.

Eigen stratosfeerballonnen, amateursatellieten en ook het International Space Station (ISS) in de ruimte zijn als relaisstations beschikbaar. In veel gevallen vormt de personal computer een uiterst belangrijk hulpmiddel bij radio-experimenten.

Amateurradio bij noodsituaties

In de eerste dagen van de watersnoodramp van 1953 waren het de zendamateurs die de noodzakelijke verbindingen met het rampgebied verzorgden. Zo lang de amateurradio bestaat hebben radiozendamateurs het als hun plicht gevoeld om hun stations en kundigheden beschikbaar te stellen bij (natuur)rampen. De praktijk heeft, door de jaren heen, bewezen dat radiozendamateurs als geen anderen in staat zijn om bij rampen snel in actie te komen en aan de behoefte van radiocommunicatie te voldoen tot officiële verbindingsorganisaties dit kunnen overnemen.

Een zekere mate van organisatie is nodig. De Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) – erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - is een recente Nederlandse ontwikkeling. Een aantal IPARC-leden is daar in de Veiligheidsregio’s erg betrokken mee bezig.

VERON

VRZA

AMSAT 

DARES

ARISS