• Internationaal treffen Frankfurt
 • Hierbij de uitnodiging van de IPA Frankfurt voor een internationale meeting van 23 t/m 27 augustus 2023.

  De uitnodiging is bedoeld voor politieambtenaren en collegae van de Koninklijke Marechaussee onder de 40 jaar in actieve uniformdienst. Er mag één IPA lid van Nederland naartoe. Je moet toestemming hebben om je uniform mee te nemen.

  De reiskosten zijn voor rekening van IPA Nederland.

  Hierbij de Engelse uitnoding/informatie.

  Bij meerdere aanmeldingen vindt een loting plaats.

  Belangstellenden dienen zich voor 20 maart 2023 aan te melden bij de secretaris op mail secretary@ipa-nederland.nl

  Met degene die is ingeloot worden nadere afspraken gemaakt.