• Beste Leden, 

  Hierbij de uitnodiging voor de Internationale Conference “The young generation facing the challenges of drugs, alcohol and violence in schools”

  die van 16 t/m 20 april 2024 in Roemenië wordt gehouden. 

  Er is een aanbod om per sectie twee IPA leden af te vaardigen. Er zijn dan geen verblijfskosten en er moet een kamer worden gedeeld met een collega.

  IPA Nederland neemt de reiskosten voor zijn rekening. 

  Belangstellenden dienen zich voor 25 februari 2024 op te geven bij de algemeen secretaris op secretary@ipa-nederland.nl 

  Je moet je opgeven door invulling van bijgaand formulier. Het is uiteraard van belang dat je werksituatie aansluit bij het onderwerp.

  Je mailt aan de algemeen seretaris, met een korte motivatie waarom je hiervoor in aanmerking wil komen.

  Aanmeldingen zonder ingevuld registratieformulier en zonder motivatie worden niet in behandeling genomen. 

  Bij meerdere aanmeldingen vindt een loting plaats.

  Kandidaten krijgen voor 1 maart 2024 van mij bericht.

  Met de ingelote kandidaten worden nadere afspraken gemaakt.

  Uitnodiging.

  Registratieformulier.

  Met vriendelijke groet/ Kind regards,

  Kees Jongh