• Internationale uitwisselingen
  • Het landelijk Bestuur van IPA Nederland heeft contact gezocht met de buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ( Engeland) om te komen tot uitwisseling van jonge politiemensen over en weer.

    De bedoeling van de IPA is dat er internationale uitwisselingen plaatsvinden en dat men van elkaar en en elkaars werkwijze kan leren. Daarvoor is de IPA destijds opgericht en dat is altijd de doelstelling geweest.

    Om jonge leden meer enthousiast te maken voor het lidmaatschap van de IPA zet het Landelijk Bestuur hier veel energie op. Dat heeft een beetje tijd nodig want de genoemde landen moeten hier natuurlijk ook achter staan. Daarom heeft het Landelijk Bestuur deze landen benaderd met de vraag of zij hieraan hun medewerking willen verlenen. De bedoeling van ons is dat ieder district in Nederland een partnership aangaat met een district in één van deze landen. Door deze werkwijze te volgen leert men elkaar kennen en kunnen uitwisselingen tot stand komen. Dit is het begin. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

    Kees Jongh, Landelijk Secretaris.