• Lid worden van IPA Nederland

  Als je lid wilt worden van onze vereniging dien je het onderstaande digitale formulier in te vullen en een kopie van je dienstlegitimatie en een bewijs van in dienst zijn, zoals bijvoorbeeld je aanstellingsbesluit (BOA’S akte van opsporing), digitaal te verzenden aan ledenadministratie@ipa-nederland.nl

  Daarbij dien je een ondertekend en ingevuld aanvullend aanmeldingsformulier (onder deze link) mee te sturen waarbij je aangeeft  akkoord te gaan met onze voorwaarden en met het innen van de jaarcontributie via automatische incasso volgens de daarvoor geldende regels en de overige procedures. Deze zijn beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en Privacy Reglement van IPA Nederland. Deze kan je ook op deze site vinden. Voor vragen m.b.t. de privacy kun je altijd een bericht sturen aan privacy@ipa-nederland.nl

  De contributie voor 12 maanden is voor het jaar 2023 door de ALV bepaald op 30,00 euro.

  Na ontvangst van de gevraagde documenten door de ledenadministratie zal je aanvraag in behandeling worden genomen en krijg je je lidmaatschapskaart en autovignet per post thuis gestuurd.

 • Promo-film

 • Ipa Ledenwerving en Voorlichting
 • Klik op de afbeelding voor meer informatie.