• De voorheen gebruikte inloggegevens L/12345/district kunnen voor het nieuwe systeem niet meer gebruikt worden. Te zijner tijd zullen alle leden per email een nieuwe gebruikersnaam ontvangen en kunnen daarbij zelf een nieuw wachtwoord aanvragen.