• Ipa Nijmegen biedt hulp bij huisvesting.

  • Een Française snel thuis in Nijmegen.

    In augustus van dit jaar kreeg ik van de voorzitter van IPA Frankrijk het verzoek om voor een Franse studente uit Parijs te zien of er voor de tijd van haar studie woonruimte te vinden was. Zij wilde de komende drie jaar biologie gaan studeren aan de Radboud universiteit in Nijmegen. De Franse voorzitter, Thierry Larrouy, zei erbij, dat dit de dochter van de Commissaire Général, Directeur,  van de Police Municipal was van Parijs.

    Nu krijgen we die verzoeken wel vaker en vragen we districten of zij behulpzaam kunnen zijn. Zo ook dit keer, Jan Eikemans van het district Nijmegen werd gebeld. Hij gaf aan zijn best te willen doen en belde collega William Nijland van de politie in het centrum van Nijmegen. Het duurde niet lang of er werd gebeld, dat er mogelijkheden waren. William had zijn netwerk aangeboord en het was gelukt. Madeleine Felkay kon snel haar woonruimte betrekken.

    Vandaag, zaterdag 19 november 2022, kwam de vader van Madeleine Felkay naar het HB van de politie in Nijmegen aan de Stieltjesstraat. Daar wilde hij William en mij ontmoeten en bij een kop koffie bedanken. De vader van Madeleine is Michel Felkay, Commissaire Général en Directeur van de Police Municipal en Prévention van Parijs. Hij bedankte William voor de snelle service, die hij had geboden, twee weken voor het begin van haar studiejaar en overhandigde een aantal kleine geschenken. Ook de IPA werd bedankt voor de bemiddelende rol. William Nijland kon hem informeren over de nieuwste applicaties en ontwikkelingen. Met name de MEOS telefoon maakte indruk. Na de Nijmeegse koffie met stroopwafel ging William aan het werk, de KC van Parijs wandelde het centrum in en ik weer naar huis. De geschenken, die ik ontving worden  binnenkort overhandigd aan de besloten FB groep voor verzamelaars. Die weten er vast raad mee. Goed om te zien, dat IPA Nijmegen heeft gedaan waar de IPA voor staat.