• Het Bestuur van het IPA-district Zeeland-West-Brabant nodigt U en uw partner van harte uit om onze Districtsledenvergadering (DLV) bij te wonen. De vergadering wordt gehouden: 

    Donderdag 4 april 2024 Locatie: De Toss Valkenierslaan 285A Breda.

    Aanvang 19.30 uur.

    Klik hier voor Agenda.

    Notulen DLV 26-04-2023

    Bestuursverslag 2023