• DISTRICTSLEDEN VERGADERING

  Het bestuur van IPA Limburg Noord nodigt U en Uw partner uit
  voor de districtsledenvergadering op donderdag 28 maart.

  De vergadering wordt gehouden in de kantine van het gebouw
  van de Marechaussee / Douane, Columbusweg 57, 5928LA in
  Venlo ( Blerick) . Aanvang 19.00 uur

  Na de vergadering is er tijd voor een hapje en een drankje.

  AGENDA
  01. Opening door onze voorzitter
  02. Vaststellen agenda / opgave voor de rondvraag
  03. Mededelingen
  04. Behandelen van de notulen van 23 maart 2023
  05. Jaaroverzicht 2023 ( is te vinden in dit bulletin )
  06. Financieel verslag 2023
  07. Verslag kascontrole commissie
  08. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
  09. Verkiezing nieuwe bestuursleden

  • Aftredend in 2024 zijn Joep en Luuk, zij stellen zich allebei opnieuw beschikbaar.
  • Theo van Stokkem heeft aangegeven dat hij zal stoppen als bestuurslid. U kunt zich nog opgeven voor een bestuursfunctie tot het begin van deze vergadering.

  10. Activiteiten Limburg Noord en de Euregio
  11. Reserve
  12. Reserve
  13. Rondvraag
  14. Sluiting