IPA Logo MENU
Inloggen

Betaling IPA contributie 2020 uitsluitend na ontvangst factuur (up-date)

Met ingang van 2020 zullen de leden die (helaas) nog geen gebruik maken van een automatische incasso voor de betaling van de contributie dit alleen nog kunnen doen na ontvangst van een betalingsverzoek (factuur) onder vermelding van een daarbij vermeld factuurnummer. De facturen zullen in de week van 13 januari 2020 per post worden verzonden!

 

In voorgaande jaren bleek dat leden in oktober al contributie over maakte voor het komende boekjaar terwijl er ook nog leden waren die alsnog contributie overmaakte voor het lopende boekjaar. Dit gebeurde dan ook vaak zonder vermelding van lidnummer of boekjaar. Bij de handmatige verwerking in de financiële administratie heeft dat heel veel problemen gegeven.

Op de ALV van 14 juni 2019 is besloten de contributie voor 2020 te verhogen naar 30 euro per jaar.
Helaas is dit noodzakelijk vanwege de toenemende stijging van de kosten voor de bedrijfsvoering van IPA Nederland. Ook in de ons omringende landen is deze verhoging al enige tijd van kracht.

Dus het dringende verzoek om geen handmatige of aan de bank opgedragen overschrijvingen voor de  contributiebetaling te verrichten voor dat u daartoe een verzoek (per mail of brief) heeft ontvangen. Betaling kan na 1 januari 2020 dan geschieden onder vermelding van het factuurnummer op rekening NL69RABO0365237957

De ontvangsten worden dan automatisch geboekt in het juist boekjaar.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

John Korsel, Landelijk Penningmeester


Meer nieuws

Nieuw Landelijk Bestuur gekozen

Tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 januari 2020 in Gouda zijn er…

verder lezen »

Inloggen voor gebruikers district Noord-Nederland

Leden van de voormalige districten Friesland, Groningen en Drenthe moeten vanaf 1 januari 2020 op…

verder lezen »

Betaling IPA contributie 2020 uitsluitend na ontvangst factuur (up-date)

Met ingang van 2020 zullen de leden die (helaas) nog geen gebruik maken van een automatische…

verder lezen »

IPA Huis de Kloeke gesloten.

Helaas moeten we u mededelen dat het laatste IPA Huis in Nederland recent ook gesloten is. De…

verder lezen »

Overlijden mevrouw Wil Leenders

Vandaag ontvingen wij het bericht dat Wil Leenders op 18 november jl op 91 jarige leeftijd is

ov…

verder lezen »

Lid worden

Bent u nog geen lid van IPA? U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

IPA lidmaatschap