• Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de IPA.

  De vergadering wordt gehouden op vrijdag 26 mei 2023 in de congreszaal van de Politieacademie aan de Arnhemseweg 348 te Apeldoorn.

  Inloop vanaf 10.30 uur. Welkom door de voorzitter om 11.00 uur. 

  Er zijn geen agendavoorstellen bij de algemeen sectretaris binnengekomen. De sluitingsdatum hiervoor was 4 maart 2023.

  Eventuele amendementen moet u voor 22 april 2023 indienen bij de algemeen secretaris. 

  U wordt verzocht om voor 1 mei 2023  een opgave te doen van het aantal deelnemers aan de ALV met duidelijke vermelding van de namen. Doe dit naar: secretary@ipa-nederland.nl

  De lijst van deelnemers is niet alleen bestemd voor het algemeen secretariaat maar moet tevens aan de receptie van de politieacedemie worden verstrekt in verband met de toegangscontrole.