IPA Logo MENU
Inloggen

Limburg-Noord : Districtsledenvergadering

Het bestuur van Limburg Noord nodigt U en Uw partner uit voor de
jaarlijkse ledenvergadering van district Limburg Noord.
Op de agenda staan ook de activiteiten, we zouden het op prijs stellen
als er ook leden zouden komen uit het “westelijk” gedeelte van ons
district, misschien hebben die voor ons leuke ideeën.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 28 maart om 19.00 uur
in de kantine van het kantoor van de Marechaussee / Douane in
Blerick, Columbusweg 57, (5928LA). Dit is nabij het Texaco tankstation.
Na de vergadering is er nog tijd voor een hapje en een drankje.

AGENDA
01. Opening door de voorzitter
02. Vaststellen agenda / opgave voor de rondvraag
03. Mededelingen
04. Behandeling notulen van 22 maart 2017
05. Jaaroverzicht 2017
06. Financieel jaarverslag 2017
07. Verslag kascontrolecommissie
08. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
09. Verkiezing bestuursleden. Er zijn dit jaar geen aftredende
      bestuursleden. U kunt zich kandidaat stellen voor een
      bestuursfunctie tot het begin van de vergadering.
10. Activiteiten 2018 LBN en Euregio
11.  Reserve
12.  Reserve
13.  Reserve
14.  Rondvraag
15.  Sluiting


Datum 28 maart 2018
Tijd 19:00
Locatie Marechaussee/ Douane, Columbusweg 57, Blerick

Lid worden

Bent u nog geen lid van IPA? U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

IPA lidmaatschap