• We hebben afscheid genomen van Gemma
  • Op maandag 24 juli 2023 heeft het dagelijks bestuur afscheid genomen van Gemma Bousché, die bijna zes jaar lang de ledenadministratie voor IPA Nederland heeft gedaan.

    Gemma heeft dit met veel deskundigheid en gedrevenheid gedaan. Hoewel het niet altijd eenvoudig was heeft zij zelfstandig de ledenadministratie gedaan, die zij destijds van John Korsel heeft overgenomen.

    Tijdens een diner met het dagelijks bestuur en John Korsel hebben wij afscheid genomen van haar. In de toespraak van voorzitter Willem Schewe werden haar verdiensten aangehaald en ook de overschakeling naar het nieuwe systeem van Sportlink. Met een cadeau, een waarderingsoorkonde en de bijbehorende bloemen werd afscheid van haar genomen onder dankzegging van de door haar verrichte werkzaamheden.