• Waar staat de IPA voor?

  De IPA (International Police Association) is met ruim 360.000 leden in 65 landen, de grootste Politievereniging ter wereld! In Nederland mogen alle Politiemensen, Buitengewoon Opsporingsambtenaren en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee lid worden. Als lid betaal je slechts 30 euro per jaar!

  Maar wat krijg je hiervoor terug?

  Naast mogelijkheden voor speciale opleidingen en trainingen, vormt de IPA een bron van waardevolle contacten over de gehele wereld. De vereniging is gebaseerd op idealisme en vrijwilligheid en biedt hulp in normale- en noodsituaties. De IPA staat voor internationale vriendschap zonder onderscheid.

  Ook is het mogelijk om deel te nemen aan activiteiten. De meeste activiteiten van de IPA, worden verzorgd door de districtsbesturen. Aangezien de meeste leden binnen hun district wonen en/of werkzaam zijn, is het logisch dat het de districtsbesturen zijn die het dichtst bij de leden staan.

  In principe zijn deze activiteiten onbegrensd en kan het dus bijvoorbeeld zo zijn dat jij deel mag nemen aan een uitwisselingsproject waarbij jij kennis gaat maken met het Politiewerk in het buitenland.

  Organisatie

  Het hoogste orgaan binnen de IPA is het Internationale Hoofdbestuur, dat gekozen wordt door de nationale afgevaardigden en uit de leden van de secties. Nieuwe nationale secties worden toegelaten na goedkeuring van de secties tijdens het jaarcongres. In Nederland, een van de ruim 65 secties, berust de co√∂rdinatie bij het Landelijk Bestuur. Dit wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen door vertegenwoordigers van de 15 districten.